1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Spor Araştırmaları anketi

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sporda Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Pınar ÖZTÜRK'ün TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Spor Araştırmaları" özel çağrısı alan "Sporda Taciz ve İstismar Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Ulusal Sporcu Koruma Politikasının Geliştirilmesi" isimli projesi kapsamında, Yüksekokulumuzda  kayıtlı bulunan sporcu ve antrenör öğrencilerin doldurması için oluşturlmuş anketin QR kodunu görmek için tıklayınız

17.02.2023 |  Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu