• Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık
  • Hak ve sorumlulukların eşit bir şekilde paylaşılması
  • Sevgi, saygı ve dayanışma kültürüne sahip dürüst ve şeffaf yönetim anlayışı
  • Yüksek ahlaki ve insani değerleri benimseme
  • Sporu; sağlık, dostluk, kardeşlik gibi değerlerin aracı olarak görme
  • Araştırmayı, sorgulamayı ve tartışmayı esas alan bilimsellik
  • Çevreye, doğaya, kaynaklara ve topluma karşı sorumluluk

2.02.2023