Öğretmenlik Uygulaması 2 Dersi Alan Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 22.02.2023 tarihinde yapılan açıklamada; "2022-2023 Eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere; “Öğretmenlik Uygulaması II” dersinin ilk ve ortaöğretim kurumlarının açık olduğu dönemde yapılması gerektiği dikkate alınarak, Yükseköğretim kurumlarımızdaki Öğretmenlik Uygulaması 2 dersini alan son sınıf öğrencileri, talepleri halinde bu derse halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebileceği"  bildirilmiştir. Bu kapsamda;

1- Yüksekokulumuz öğrencisi iken Öğretmenlik Uygulaması 2 dersini Şırnak'ta almak isteyen öğrencilerimizin ders kaydı haricinde herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. 


2- Yüksekokulumuz öğrencisi iken diğer illerdeki Yükseköğretim Kurumlarından Öğretmenlik Uygulaması 2 dersini almak isteyen öğrencilere ait dilekçe için...


3- Yüksekokulumuz öğrencisi iken diğer illerdeki Yükseköğretim Kurumlarında Öğretmenlik Uygulaması 2 dersini almak isteyen öğrenciler eğitim almak istediği fakülteye/yüksekokula mutlaka başvuru yapmalıdır. Aksi halde öğrencilerimiz seçmiş oldukları öğretmenlik uygulaması 2 dersine Şırnak'ta devam etmek zorundadırlar.  


4- Tüm başvuruların   besyo@sirnak.edu.tr  mail adres üzerinden 01.03.2023 çarşamba günü saat 23:59’a kadar iletilecektir.24.02.2023 |  Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu