Rekreasyon Bölümü Eğitim Programının Genel Amacı; Rekreasyon  programlarını uygulayabilecek  biçimde genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.


ÇALIŞMA ALANLARI

Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler; Turizm alanında; Su sporları eğlendinlen aktiviteleri animatörlüğü, Kara sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü, Sosyo – kültürel rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb.) Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için animatörlük Çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörlüğüİş Sektörlerinde (sanayi); Yerel yönetimlerde (belediyeler) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde  (Gençlik kampları) ve üniversitelerde istihdam edilebilirler.

İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu: Bu bölüm mezunları, özellikle gelişmiş ülkelerde  çok yaygın iş alanına sahiptirler.

28.02.2023